uutiset

Search
  • Riina Virkkunen

Humanisti huipulle uramuotoilun keinoin

Tampereella järjestetään 6.3. humanististen tieteiden opiskelijoille Humanisti huipulle -tapahtuma ja laaja ohjelma sisältää asiaa sekä työpajoja tulevaisuuden työskentelytavoista, oman osaamisen tunnistamisesta, uravalmiuksista sekä toimintaympäristöosaamisesta. Vetämässäni uramuotoilun työpajassa käydään konkreettisten harjoitusten avulla läpi miten palvelumuotoilua ja luovaa ajattelua voi hyödyntää oman yksilöllisen urasuunnittelun tekemisessä. Tapahtuman järjestävät Akavan Erityisalojen jäsenjärjestöt Viesti ry, Kumula ry, Specia ry, MAL ry sekä TAKU ry. @humanistihuipulle


53 views0 comments

Recent Posts

See All

Uramuotoilua Tampereella

Lähden testaamaan uramuotoilun kurssikokonaisuutta Tampereelle 9. ja 23.10. Tiedossa on aivan mahtava porukka - koulutus järjestetään yhdessä Kumouksen kanssa alueen kumouslaisille. Kaksi tapaamiskert

Startti uramuotoiluun

Pääsen vetämään kolmen ammattijärjestön - Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, Käännösalan asiantuntijat KAJ ja Museoalan ammattiliitto MAL - jäsenille uramuotoilun koulutusillan Jyväskylässä