palvelut

Kehittämis- ja kouluttamispalveluita yrityksille, järjestöille, kunnille sekä erilaisille yhteisöille

Asiakaspalvelumallien kehittäminen

Tunnetko asiakkaasi , vastaavatko palvelusi ja tuotteesi asiakkaan tarpeita, pystytkö tuottamaan asiakkaallesi lisäarvoa tai onnistuneen palvelukokemuksen? Autan etsimään näihin kysymyksiin vastaukset ja ratkaisut asiakaskokemuksen kehittämiseen yhdessä organisaatiosi ja asiakkaidesi kanssa. Tuon uuden ajattelutavan (service thinking) osaksi organisaation jokapäiväistä arkea ja asiakaspalveluprosesseja. Sitoutan niin organisaation oman henkilökunnan kuin asiakkaatkin toimimaan yhdessä asiakaslähtöisen ajattelun mukaisesti. Onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi käytössäni on palvelumuotoilun, fasilitoinnin, osallistavien ryhmänohjausmenetelmien sekä draaman työkalut.

Fasilitointi ja työpajat

Yhteisen päätöksen tai toimintasuunnitelman tekeminen voi olla hankalaa perinteisin menetelmin. Monessa työyhteisössä ongelmana on lukuisten kokousten määrä, jotka eivät johda käytännön toimintaan asti tai sitouta ihmisiä yhteiseen tekemiseen. Autan ryhmää pääsemään asetettuun tavoitteeseen, ilman turhia vatulointeja tai ylipitkiä palaverisessioita. Työkaluina käytän osallistavia ryhmänohjausmenetelmiä ja työskentely etenee prosessimaisesti. Ulkopuolisen ryhmän ohjaajan ottaminen mukaan kehittämis- ja suunnittelutyöhön antaa koko työyhteisölle tilaa ja vapautta keskittyä sisältöön sekä antaa mahdollisuuden kaikkien tasa-arvoiseen osallistumiseen.

Uramuotoilu

Tyrehtyykö villi uravisionti ja omien mahdollisuuksien pohdinta aina alkumetreille? Oppaat ja kirjalliset materiaalit tarjoavat hyvän lisän oman uran suunnitteluun, mutta uramuotoilu (career design) tekee haaveista konkreettisia toimintoja. Ryhmätyöskentely on oleellinen muoto urasuunnittelussa, se avaa useasti uusia näkökulmia ja oivalluksia omaan itsenäiseen pohdiskeluun. Ohjaan sinua ja ryhmää palvelumuotoilusta tuttujen menetelmien avulla kohti omaa urasuunnitelmaa ja toteutusta. Työpajoissa käytä  mm. Bill Burnettin ja Dave Evansin Designin your life -kirjan tehtäviä, omien vahvuuksien tunnistamisen ja urasuunnittelun menetelmiä sekä erilaisia luovaa ajattelua herätteleviä harjoituksia.