Esimerkkejä töistäni

Palvelupolut

Asiakasprofilointi

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:ssä piti selvittää, millaisia palveluita jäsenet käyttävät, millaisia kokemuksia heillä on palveluiden käyttämisestä ja millaisia palveluita pitäisi jatkossa olla. Asiakaspolkujen tutkiminen ja rakentaminen muodostui seuraavista vaiheista:

 • olemassa olevan jäsendatan ja palvelutyytyväisyystutkimus-ten analysointi

 • jatkuva palvelutyytyväisyysmit-taus verkkosivuilla ja uutiskirjeessä

 • jäsenhaastattelut

 • valittujen jäsenpalveluiden kulun visualisoiminen palvelu-poluksi

 • muutosehdotuksien koosta-minen

 • palveluiden muokkaaminen ja käyttöönotto

Tein kaksi suurta asiakkuuksien segmentointiin ja profilointiin liittyvää työtä Teosto ry:ssä sekä TAKU ry:ssä. Tavoitteena oli ryhmitellä asiakkaat ja asiakkuudet niin, että palvelut ja markkinointi voidaan kohdentaa haluttujen tavoitteiden mukaisesti. Asiakasprofilointi sisälsi mm. nämä vaiheet:

 • olemassa olevan asiakasdatan analysointi

 • kyselytutkimus, joka sisälsi mielikuvaan ja omaan kokemukseen liittyviä kysymyksiä

 • asiakashaastattelut

 • tulosten koostaminen

 •  asiakastarinoiden tekeminen, neljän profiilin rakentaminen

 • profiilien mukaisten markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus

Ryhmien fasilitointi

Jämsän työväenopisto juhlisti 100-vuotiasta Suomea järjestämällä keskustelutapahtuman Minun Jämsäni. Tapahtumaa varten rakennettiin sosiaaliseen mediaan  kuvien ja muistojen kautta tapahtuvaa jämsäläisten positiivisten kokemusten keräämistä. Kerääminen tapahtui digifasilitoinnin avulla ja päätapahtuma toteutettiin yhteiskeskusteluna, erilaisia osallistavia ryhmänohjausmenetelmiä hyödyntäen.

Draama ja ilmaisu

Olen ohjannut niin lasten kuin aikuisten ryhmiä, teemana on ollut teatteri-ilmaisu, draamakasvatus, lyhytelokuva, improvisaatio jne. Sain ohjata yhtä mieleenpainuvimmista ryhmistäni Jyväskylän yliopistossa. Kasvatusalan ammattilaisista koostuvat ryhmä käsitteli draaman avulla omaa opettajaidentiteettiä sekä ohjaajuuttaan.