top of page

Hei!

Opettaja, asiantuntija, draamapedagogi, filosofian maisteri, äiti, palvelumuotoilija...ja niin edelleen. Elämäntaipaleelleni mahtuu monta titteliä, koulutusta ja muuta nimikettä. Kaikessa tekemisessäni korostuu asiakaslähtöisyys ja asiakkaan asemaan asettuminen. Oppiminen on iloinen asia jota toteutan luovilla menetelmillä ja palvelumuotoilun prosessilla. 

Oma uratarinani

Lähdin opiskelemaan vuonna 1992 Jyväskylän yliopistoon musiikkitiedettä, syvimmän laman kurittaessa Suomea. Opiskeluaikani käytin uuden kokeiluun ja testaamiseen - sivuainevalintoja myöten. Ilmaisukasvatusta, teatteria, kirjallisuutta, kuorolaulua, opiskelijayhdistystoimintaa, kasvatustiedettä ja ihan vain hauskanpitoa ystävien kanssa. Kokeiluhenkinen matka jatkui opintojen ja töiden parissa Bolognassa Italiassa. Parin vuoden jälkeen mukaantuomisina oli hyvä kielitaito, aimoannos rohkeutta ja selviytymistaitoja sekä palava rakkaus italialaista keittiötä kohtaan.

Asetuin Helsinkiin ja ehdin työskennellä mm. vaatemyyjänä, puhelinvaihteenhoitajana ja siivoajana, kunnes pääsin niin sanotusti oman alani töihin. Aloitin vuonna 2000 työskentelyn asiakasneuvojana Tekijänoikeusjärjestö Teosto ry:ssä/Nordisk copyright bureaussa. Matkapuhelimien soittoäänibisnes kävi kuumana ja nakuttelin valtavat määrät tietokoneelle soittoäänien biisitietoja. Musiikkimaailmaan pääsin kurkistamaan syvemmälle toimiessani suurten kotimaisten levy-yhtiöiden yhteyshenkilönä. Samaan aikaan kiinnostukseni ihmisten ostokäyttäytymiseen ja markkinoinnin voimaan heräsin. Opiskelin asiakaspalvelun ja markkinoinnin perusopinnot ja tämän intouttamana tein tutkinnostani vielä puuttuneen gradun valmiiksi. Filosofian maisteriksi valmistuin vuonna 2003.

Opiskelu kannatti, sillä siirryin Teosto ry:ssä vuonna 2003 Musiikkiluvat -yksikköön, ensin asiakasneuvottelijan ja sitten markkinointikoordinaattorin tittelillä. Pääsin tekemään markkinointia hyvin perusteellisesti. Vastasin asiakashankintakampanjoiden suunnittelusta ja toteutuksesta, yksikön markkinoinnista, asiakas- ja messutapahtumien järjestämisestä sekä sopimusasiakkuuksien hoidosta. Osaamistani täydensin Aalto-yliopistossa markkinoinnin ja asiakkuuksien koulutusohjelmassa. Lopputyönäni tein Teosto ry:n musiikkiluvat -yksikölle asiakassegmentointimallin. Työ- ja opiskeluputki sai odotetun tauon vuonna 2007, kun tyttäreni syntyi.

Uusi rooli niin äitinä kuin ammattilaisena alkoi vuonna 2009, kun siirryin markkinointivastaavaksi Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusjärjestö Gramex ry:hyn. Työskentelin edelleen tekijänoikeuskentällä, mutta täysivaltaisesti markkinoinnin näkökulmasta. Etsin musiikin tuomia hyötyjä asiakkaille, argumentoin, tiedotin ja kuuntelin asiakkaita. Asiakasnäkökulma tuli entistä enemmän esille omassa työssäni ja työskentelytapojen valinnassa. 

Vuonna 2011 oli jälleen aika haistella uusia tuulia. Siirryin tekijänoikeuskentältä ammattijärjestöpuolelle, järjestö- ja kehitysvastaavaksi Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:hyn. Tämä työpaikka oli minulle monella tapaa merkittävä ja käänteentekevä. Toimenkuvani oli äärimmäisen laaja ja monipuolinen ja toimintakenttä todellinen aitiopaikka niin taide- ja kulttuurialaan kuin ammattijärjestötoimintaan. Sain paljon vastuuta, mutta myös uskoa omiin kykyihini ja taitoihini. Pääasialliset tehtäväni liittyivät järjestön jäsenistöön: markkinointi, palveluiden kehittäminen, tapahtumien ja koulutusten suunnittelu sekä viestintä. Tämän lisäksi vastasin tutkimustoiminnasta, koulutuspolitiikasta, oppilaitos- ja opiskelijajärjestöjen yhteistyöstä sekä luennoinnista. Kaipasin lisää työkaluja oman työn kehittämiseen ja pääsin opiskelemaan vuonna 2013 Aalto-yliopistoon palvelumuotoilua. Opintokokonaisuus Palveluratkaisujen kehittäjä - Service solution competence, oli hyvin käytännönläheinen tapa oppia palveluliiketoimintaa ja käyttäjälähtöistä ajattelutapaa. Tein kehityshankkeena TAKU ry:lle asiakasprofiilimallin sekä siihen liittyvät kehitys- ja markkinointitoimenpidesuunnitelmat. Uusi asiakaslähtöinen ajattelutapa näkyi myös päivittäisessä työssäni - tarkastelin jäsenten palvelupolkuja, olin mukana kehittämässä Akavan Erityisalojen jäsenrekisteriä, uudistin verkkosivut sekä luentomateriaalit. 

Vuosi 2016 oli isojen ratkaisujen ja päätösten aikaa. Lähdin opintovapaalle ja muutin tyttäreni kanssa Helsingistä Jämsään. Minulla oli runsaasti aikaa pohtia "mikä haluaisin olla isona" sekä antaa tilaa omalle kehittymiselleni. Opintovapaani aikana opiskelin kahdet opinnot: draamakasvatuksen aineopinnot sekä aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot. Koin valtavaa niin ihmisenä kuin ammattilaisena kasvua, tätä edesauttoi myös molempien opintojen säännöllinen ja runsas itsereflektio. Uudella paikkakunnalla tein myös hartiavoimin töitä, jotta verkostuisin ja ajan myötä löytäisin myös työtä itselleni. 

Olen ollut etuoikeutetussa asemassa, sillä olen voinut kokeilla erilaisia ammatteja ja päässyt mukaan monenmoisiin työyhteisöihin. Mikään uusi ei pelota ja näen uudet ihmiset, työt ja tehtävät positiivisina haasteina ja ammattillisina motivaattoreina. Viimeisten vuosien aikana olen ehtinyt olla liiketalouden opettaja, luokanopettaja, pianonsoiton opettaja, teatteri-ilmaisun ohjaaja, toimittaja, tapahtumajärjestäjä, apuraha- hankehakija, taideleirin ohjaaja jne. On tullut aika koota koko oma osaaminen, ammatilliset intressit ja itseä sytyttävät asiat yhteen. Yrittäjäkurssi antoi uskoa siihen, että oma osaamiseni on sellaista mistä muutkin voivat hyötyä ja saada innoitusta sekä käytännön apua omaan työhönsä. 

Tällä hetkellä olen liiketoiminnan opettajana Gradia Jämsässä, ja samaan aikaan työskentelen myös yrittäjänä. Olen toiminut mentorina Metropolian Eevi-hankkeessa sekä tehnyt valmennuksia yksityisasiakkaille. Pidän aktiivisesti yllä omaa osaamistani - viimeisimpänä Tiimimestari-opinnot Tiimiakatemia Globalissa. 

Kiitos kun seurasit hetken aikaa rinnallani minun urapolkuani, toivottavasti tapaamme ja pääsen kertomaan miten minä puolestani voisin olla avuksi.

Soita

050 340 9473

Email 

Seuraa

  • Facebook
  • LinkedIn

RIINA VIRKKUNEN
Kouluttaja

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
bottom of page