palveluratkaisujen kehittäjä

Asiakkuuksien ja osallistavien menetelmien asiantuntija palveluksessasi

kuunteleva kehittäjä

Asiakkuudet ja tieto ovat jo organisaatiossanne. Minun tehtävänäni on auttaa ja opastaa tunnistamaan asiakasprofiilit, asiakkaalle tuotettu arvo, odotukset, toiveet ja asiakkaan kulkema palvelureitti. Tämän tiedon pohjalta kehitämme juuri ne palvelut ja tuotteet, joita sinun asiakkaasi tarvitsee. 

Tutustu palveluihin

Asiakaspalvelumallien kehittäminen, palvelumuotoilu, fasilitointi, työpajojen ohjaus, uramuotoilu. 

Asiakkaat

Palvelumuotoilu ja osallistavat ryhmänohjausmenetelmät sopivat kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita oman organisaation asiakkuuksien kehittämisestä. Asiakkuudet voivat olla ulkoisia tai sisäisiä.